Berendsohn AG er en moderne og ansvarsbevidst virksomhed, der bygger på stolte, hanseatiske traditioner. Derfor ser vi det som noget helt naturligt at dele ud af vores succes. Vi har i mange år understøttet lokale, sociale projekter. I nedenstående afsnit vil vi gerne præsentere nogle af disse institutioner samt egeninitierede projekter.

Socialt engagement

 • Foreningen ”Herzenswünsche e.V.” (Hjerteønsker) Foreningen Herzenswünsche e.V. er en almennyttig forening som er aktiv i hele landet. Foreningens arbejde består i at hjælpe alvorligt syge børn og unge med at få opfyldt et brændende ønske- et hjerteønske. Berendsohn AG hjælper med at opfylde disse ønsker.

  Verein Herzenswünsche
 • Vi støtter regelmæssigt børnehospicet " Sternenbrücke” i Hamborg-Rissen. Hospicet tilbyder varme omgivelser til uhelbredeligt syge børn med kort tid igen. Sammen med deres familier kan børnene her opleve den sidste tid så intenst og tæt sammen som muligt.

  Sternenbrücke
 • Kunstnergruppen ” Die Schlumper“ beviser med al tydelighed, at et mentalt handicap ikke er nogen hindring for at skabe stor kunst Deres udtryksfulde og sanselige kunstværker er fulde af positiv energi, og har formået at henrykke både museer, gallerier og samlere i stor stil. Schlumper-gruppen udvikler jævnligt nye motiver til Berendsohns porcelænsserie Cool.

Miljøengagement

For os er det vigtigt, at det sociale arbejde kombineres med en aktiv indsats for miljø og klima. En lang række miljømæssige aspekter har derfor indflydelse på det daglige arbejde i virksomheden samt måden vi tænker løsninger på. Vi præsenterer her nogle af vores forskellige klima- og miljøprojekter. Flere driver vi sammen med verdenskendte partnere:

 • B.A.U.M. (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management - dvs. tysk arbejdskreds for miljøbevidst management) Kernen i vores samarbejde med B.A.U.M er først og fremmest en bevidst og skånsom omgang med klodens ressourcer. Vi anvender strøm fra vedvarende energikilder, vores vognpark optimeres løbende til fordel for lavemissionskøretøjer, vi anvender så vidt muligt FSC-certificeret papir til emballage og kommunikation, vores affald sorteres konsekvent, og vi anvender genbrugsmaterialer og optimerer løbende produktionsprocesserne. Dermed forsøger vi at være vores økologiske ansvar bevidst i alle aspekter af virksomhedsdriften.

  Baum
 • Mechow - et kundeprojekt

  2008 plantede Berendsohn AG 15.000 rødbøg, egetræer, ask og avnbøg samt andre hjemlige træsorter i et udvalgt område ved Mechow. Denne indsats havde først og fremmest til formål at forbinde det eksisterende skovområde med søen Mechower See. Som et symbol på projektet gav vi vores kunder en særlig træfadder-nøglering, der kun blev produceret i begrænset oplag.

  Mustin - kunder til vores kunder blev træfaddere

  Ved vores første træfadder-projekt i 2008 kunne vores kunder blive træfadderen. Tilbagemeldingerne var ovenud positive. Mange af vores kunder efterspurgte en måde at dele dette engagement med deres kunder på. I 2009 realiserede vi denne ide ved at plante yderligere 15.000 træer. Dermed opnåede projektet allerede i sit andet leveår at række langt udover vores egen virksomhed med storopmærksomhed til følge. Alle deltagere modtog den særlige træfadder-nøglering ”Schalsee”, der kun blev produceret i begrænset oplag.

  Salemer Moor - Det nyeste bepl-ntningsområde

  Beplantningen af yderligere 15.000 træer rundt om mosen Salemer Moor har skabt en vigtig randzone, der beskytter den sarte biosfære. Mosen er en vigtig del af det fungerede økosystem, særligt for ynglende fugle og sjældne planter. Den passende træfadder-nøgleanhænger, denne gang i det begrænsede oplag ”Vækst”, var naturligvis endnu engang en central af aktionen, og blev med stor glæde givet videre til forretningspartnere og venner af vores kunder.

 • Langtidsholdbare produkter i en foranderlig tidsalder. Lavet af bæredygtige råstoffer og genbrugsmaterialer. Det er vores måde at stave til økologisk ansvar på. Genbrug af produkterne ved vejs ende er selvsagt en del af processen.

  Den bevidste og skånsomme omgang med de tilgængelige ressourcer er udgangspunktet for denne design-kollektion. Derfor er funktionaliteten skåret ned til det væsentlige, og der er kun anvendt naturlige råstoffer. Helt i tråd med vores virksomhedsfilosofi, bad vi nogle af tidens bedste designstudier om hjælp til at udvikle seriens unikke design og bæredygtige produktløsninger.

  Produktionen af Berendsohn Blue Line Kollektion finder først og fremmest sted i Tyskland. På den måde kan vi garantere vores høje kvalitetsstandarder, undgå lange transportveje og dermed nedsætte den transportbetingende CO2-udledning betragteligt. WWF Tyskland har været en aktiv medspiller i processen.

  Baum